Sponsored content


Toekomstbestendige grensoverschrijdende betalingen voor
e-commercebedrijven                         

Het huidige aanbod van koerswissels en grensoverschrijdende betalingen sluit onvoldoende aan op de behoeften van bedrijven en payment providers. Nick Tubb, global head of FX Sales bij Banking Circle, verkent het huidige aanbod en de beperkingen en geeft aan wat er gedaan kan worden om deze processen te optimaliseren.

Lees verder De opkomst van de digitale economie heeft bijgedragen aan een snelle groei van de e-commercemarkt. De mogelijkheden voor grensoverschrijdende betalingen blijven echter achter bij de verwachtingen van de sector. Banken en betalingsbedrijven lopen daarmee belangrijke kansen mis voor het optimaliseren van hun dienstenaanbod. Want door het aanbieden van snellere en eenvoudigere grensoverschrijdende betalingen tegen lagere kosten kunnen zij hun concurrentiepositie verbeteren en bedrijven aan internationale kansen helpen.  

 

Kennis is het middel om internationale betalingstransacties te verbeteren. De whitepaper ‘Optimising FX and Cross-border Payments’ van Banking Circle vertelt bedrijven, banken en payment providers alles wat ze moeten weten om hun aanbod van grensoverschrijdende diensten te verbeteren.

 

Aanhoudende problemen rond grensoverschrijdende betalingen

Wat de meeste e-commmercebedrijven met elkaar gemeen hebben is dat ze hun vleugels willen uitslaan naar nieuwe geografische regio’s en hun klanten een optimale ervaring willen bieden. Dit vraagt om een afrekenproces dat vertrouwd aanvoelt in de juiste taal en betalingsopties die aansluiten op de lokale voorkeuren. Bedrijven willen klanten daarnaast betalingen in hun lokale valuta aanbieden. Dit gaat echter gepaard met het risico van koersschommelingen en operationele inefficiëntie. Dat schrikt veel bedrijven af, met name organisaties met kleinere volumes aan grensoverschrijdende handelstransacties.


Een kwart van de middelgrote Europese bedrijven bleek weinig waarde te zien in de koerswissels die hun bank hen bood.

In 2020 spraken we met 1.500 handelaars in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Het doel was om in kaart te brengen met welke betalingsproblemen zij werden geconfronteerd. Een kwart van deze middelgrote Europese bedrijven bleek weinig waarde te zien in de koerswissels die hun bank hen bood. 42 procent zei dat hun bank te hoge tarieven voor grensoverschrijdende transacties hanteerde. Ruim een op de drie klaagde dat het versturen van geld tussen landen te veel tijd in beslag nam. Bijna de helft koos ervoor om in zee te gaan met een fintech-bedrijf of een andere non-bancaire instelling om te voorzien in hun behoeften op het gebied van koerswissels en internationale betalingen.    

 

Ondersteuning voor wereldwijde handel

De groeiende concurrentie van nieuwe spelers zoals geldoverboekingsbedrijven en de komst van krachtigere technologie hebben verbetering in deze situatie gebracht. Koerswissels zijn veel goedkoper en het vereffeningsproces is een stuk sneller dan twintig jaar geleden. Toch ontvangen we bij Banking Circle steeds meer hulpvragen van payment providers voor het opschalen van hun wereldwijde activiteiten. Ze vragen ons om oplossingen die een einde maken aan operationele problemen en de risico’s rond sterke koersschommelingen. Deze problemen verdwijnen niet uit zichzelf. We moeten als sector onze krachten bundelen om de pijnpunten aan te pakken, obstakels uit de weg te ruimen en ondersteuning te bieden voor de wereldwijde handel.  

 

Het gebrek aan transparante tarieven en kosten blijft een belangrijk struikelblok, zeker als het gaat om het gebruik van creditcards of offline methoden voor grensoverschrijdende betalingen. De kosten kunnen sterk schommelen voordat de vereffening is voltooid. Daarmee is ofwel de ontvanger ofwel de betaler de dupe.  

 

Een ander veelvoorkomend probleem bij de verwerking van betalingen via het traditionele netwerk van correspondentenbanken is dat dit gepaard gaat met onnodige en onverwachte kosten voor koerswissels en vertragingen als gevolg van de eisen van de lokale wet- en regelgeving.


Banking Circle

De complexiteit en kosten terugdringen

Het belangrijkste dat payment providers kunnen doen om deze obstakels uit de weg te ruimen, is volledig inzicht verwerven in het koerswisselproces binnen hun waardeketen. Kennis van alle partijen die bij de transactie betrokken zijn, waar hun bankrekeningen zich bevinden en welke wet- en regelgeving van toepassing is, zal hen helpen met het selecteren van het meest passende proces voor elke transactie. Dit vergroot ook de transparantie qua vereffeningstijden en risico’s. Payment providers weten zo precies wat ze kunnen verwachten en kunnen hun planning daarop aanpassen.  

 

We leven in een wereld waarin betalingstransacties een commodity zijn geworden. Bedrijven zouden op zoek moeten gaan naar een betalingspartner die hen meerwaarde kan bieden in de vorm van transparante tarieven en kosten. Daarbij moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over koerswissels. Banking Circle heeft als doel om een interoperabel ecosysteem van financiële diensten in te richten. We bieden payment providers toegang tot door technologie aangestuurde diensten die retailers en bedrijven in staat stellen om producten in elke valuta aan te bieden, zonder zich zorgen te hoeven maken over koersschommelingen. Zij profiteren daarnaast van een snelle vereffening van betalingen, zodat ze eerder over hun geld kunnen beschikken.  

 

Financiële instellingen moeten oog hebben voor de noodzaak om hun blootstelling aan valutarisico’s te reduceren of zelfs te elimineren. Dit zal tastbare voordelen bieden voor klanten die op internationale schaal willen handelen.  

 

Dit artikel is gesponsord door Banking Circle.Strategy Arjen Adriaanse


Banking Circle

8/20
Loading ...