Sponsored content

ESG: geloofwaardigheid achter de woorden                         

Nauwkeurige data is essentieel voor ondernemingen om de voortgang van hun ESG-doelen te meten. Monic van Aarle, VP Applications Benelux bij cloudbedrijf Oracle, legt uit waarom.

Lees verder De ESG-beweging, in het Nederlands Milieu, Maatschappij en Governance, is meer dan alleen een PR-kans. Organisaties kunnen dit niet langer met alleen woorden afdoen, nu bijna de helft van de beleggers bereid is hun investering in bedrijven die onvoldoende actie ondernemen op het gebied van ESG-kwesties te heroverwegen.

 

Van het schandaal rond Adidas en zijn 'ocean plastic' sneakers tot Innocent smoothies die 'het milieu sparen'; bedrijven worden steeds vaker tot de orde geroepen voor greenwashing. Deze beschuldigingen schaden niet alleen de geloofwaardigheid van het merk, maar tasten ook de relaties met investeerders aan en hebben vaak ook flinke financiële gevolgen.

 

Concrete acties

Organisaties moeten verder gaan dan alleen maar woorden. Zeker nu regelgevers de ESG-normen steeds prominenter op de agenda hebben staan en de nationale kaders voor openbaarmaking binnenkort in het spel komen voor bedrijven en financiële instellingen. Men wil concrete acties zien. Dit is alleen mogelijk met een effectieve integratie van de juiste technische oplossingen die data verzamelen om betekenisvolle verandering in gang te zetten.

 

Het vertalen van omgevings- en sociale factoren in beheers- en tastbare risico's en kansen is geen sinecure. Bij het verstrekken van financiële statistieken is de rapportage grotendeels gestandaardiseerd en zijn de data relatief eenvoudig te vinden. Als het echter om ESG gaat, is er een overvloed aan verschillende statistieken, metingen en eenheden waarmee diverse bedrijfsfuncties te maken krijgen.

Monic van Aarle

Monic van Aarle: “Organisaties moeten verder gaan dan alleen maar woorden.” 

Extra complexiteit

De uitdaging houdt niet op bij het sourcen van de gegevens, met toenemende druk van investeerders en overheden om effectief te rapporteren over ESG in de organisatie. Zo zal de aanstaande EU-wet op de toeleveringsketen bedrijven verantwoordelijk maken voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in hun hele waardeketen. Dit voegt een extra laag complexiteit toe aan de aanpak van ESG.

 

ESG-rapportage voelt vaak als iets waar we geen controle over hebben. Van uren vrijwilligerswerk tot energieverbruik en cyberveiligheidsbeheer tot recyclingstatistieken, het kan moeilijk en tijdrovend zijn om deze data effectief te beheren en erover te rapporteren.

 

Verandering is nodig, maar bedrijven moeten niet overhaast te werk gaan om geloofwaardigheid te claimen. De enige manier om zinvolle doelen te realiseren, is door helder inzicht te hebben in de huidige situatie en data gedreven voorspellingen te doen van wat mogelijk en haalbaar is.

Verantwoording moet voorop staan

Het klinkt misschien eenvoudig, maar je kunt niet aanpakken wat je niet kunt meten. Verantwoording afleggen is alleen mogelijk wanneer er een duidelijk beeld is van de ESG-gegevens van het bedrijf. Dit is waar het van cruciaal belang is om nauwkeurig te kunnen rapporteren aan de hand van de ESG-agenda. Wat wordt gemeten, vastgelegd en gerapporteerd, is de basis van organisatieverandering.

 

Business leaders op het gebied van finance moeten verantwoording kunnen afleggen en investeerders, regelgevers en het publiek laten zien dat ze verbeteringen doorvoeren. Als organisaties bijvoorbeeld duidelijk kunnen aantonen welke vooruitgang ze boeken op het gebied van het milieu en sociale kwesties, zou - zo blijkt uit onderzoek - 87 procent van de mensen bereid zijn meer te betalen voor hun producten en diensten. Nog eens 83 procent is eerder geneigd in een dergelijke organisatie te investeren of ervoor te werken. Het is zodoende een win-win-winsituatie voor het bedrijf, de planeet en de samenleving.

 

Nu er nieuwe regelgeving en rapportage over openbaarmaking in het spel zijn, moeten bedrijven hun rapportagemogelijkheden toekomstbestendig maken. Organisaties zoals het Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) kennen allemaal strenge rapportagevereisten en hieraan kan alleen worden voldaan met het juiste platform.


"De rol van finance is cruciaal bij de voortgang van ESG-initiatieven."

Ondersteun finance met de juiste technologie

De rol van finance is cruciaal bij de voortgang van ESG-initiatieven, waarbij de verantwoordelijkheid vandaag de dag verder gaat dan de balans. De weg naar net zero en het bereiken van maatschappelijke doelen hangt af van goede rapportage en verantwoording, maar dit moet worden ondersteund door technologie.

 

Door ongelijksoortige databronnen van verschillende afdelingen samen te brengen in één platform in de cloud, wordt het eenvoudiger om bevindingen te rapporteren en ernaar te handelen. Het convergeren en standaardiseren van gegevens uit ERP-, HR-, supply chain- en andere operationele systemen faciliteert data gedreven ESG-doelen en -acties, waardoor deze doelen beter haalbaar worden en finance de voortgang kan volgen.

 

In navolging daarop, kan het opnemen van kunstmatige intelligentie (AI) in ESG-rapportage een enorm verschil maken voor finance-teams. Zo kunnen automatisering en voorspellende analyses langdurige, handmatige processen verminderen en personeel vrijmaken voor meer gedetailleerde analyse en strategievorming.

 

Je moet verandering kunnen aantonen, niet alleen met de juiste woorden. Door data te benutten en samen te brengen om ze te laten werken voor de ESG-behoeften van de organisatie, kan finance data effectief vastleggen en analyseren, waardoor echte, organisatie brede veranderingen worden gestimuleerd. ESG-regelgeving en wettelijke naleving worden snel realiteit. De tijd om een ​​strategie op te bouwen rond wat wordt gemeten, geregistreerd en gerapporteerd is aangebroken. Handel nu en anders ondervinden de reputatie en balans er de gevolgen van.

 

Dit artikel is gesponsord door Oracle.Natives


Oracle

10/18
Loading ...